Tunelske protočne sušare
Tunelske protočne sušare se mogu raditi u velikom rasponu kapaciteta od 1000 do 10000KG/24h računato na bazi sirove šljive. Kod ovih sušara sirova roba ulazi sa jedne strane i pomera se ka izlazu na drugu stranu pri čemu se izlaze različitoj temperaturi i vlažnosti vazduha.

Na izlaznom delu sušare temperatura je uvek najviša a vlažnost vazduha najmanja tako da se u tom delu odvija zavrsno sušenje.

Kao energent mogu koristiti TNG, ZEMNI GAS, LOŽ ULJE, OTPADNO DRVO, PELET KAO I OSTALI ENERGENTI jer se produkti sagorevanja ne mešaju sa vazduhom koji cirkuliše kroz robu koja se suši. Odlikuju se minimalnim utroškom energije kao i odličnim kvalitetom gotovih proizvoda.

U susarama ovog tipa uspešno se mogu sušiti višnja, jabuka, kruška, kajsija, kupina, malina itd.