KOMORNE SUÅ ARE
Komorne sušare rade se u izvedbi od 500 do 2000kg. Kod ovog tipa sušare roba se ubacuje u komoru za sušenje gde provede na istom mestu celo vreme sušenja.

U toku sušenja topao vazduh na robu dolazi naizmenično sa obe strane što omogućuje ravnomerno sušenje. Ovakav način susenja postižemo ugradnjom takozvanog revizibilnog ventilatora koji promenom smera daje istu količinu i pritisak vazduha što je uslov za ravnomerno i kvalitetno sušenje.